Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 17

18.1.2019 - 8:11

Sáng ngày 16/01/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy khối; đại diện Đoàn khối và Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng phòng cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Hội nghị

Hội nghị đã thực hiện các nội dung: Thảo luận và thống nhất về Báo cáo tổng kết tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối năm 2018 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2019; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; thực hiện việc chất vấn trong Đảng và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (theo Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 25/12/2018 của BTV Tỉnh ủy); thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp. Trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện là: Thực hiện tốt các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, chủ động đề xuất, tham gia việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng bộ khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh hoạt động ổn định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng ủy, nhất là làm rõ nội dung, phạm vị, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, mối quan hệ làm việc giữa Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2018 trong tháng 01/ 2019; hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám, sát năm 2019; tiển khai các nội dung công tác đảng viên năm 2019 (đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, giới thiệu đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú, phiếu cập nhật, bổ sung lý lịch đảng viên…); chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quán triệt và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối vui xuân, đón tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường khai thác các tiện ích của Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Đảng bộ (dukccq.binhthuan.gov.vn).

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK