Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO KẾT QỦA THI

THÔNG BÁO Kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận) kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

11.1.2019 - 8:39

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận) kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, cụ thể như sau:


1. Số lượng bài thí sinh đề nghị phúc khảo: 04 bài

2. Kết quả phúc khảo

STT

Họ và tên

Số báo danh

Vị trí đăng ký dự thi

Kết quả trước khi phúc khảo (điểm)

Kết quả sau khi phúc khảo (điểm)

1

Trần Thanh Thiện

23

Chuyên viên tham mưu tài chính thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

75,5

75,5

2

Nguyễn Nhật Hoàng

66

Chuyên viên tham mưu các hoạt động phong trào đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tỉnh đoàn

33,0

33,0

3

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

78

Chuyên viên Huyện Đoàn Hàm Tân

20,0

20,0

4

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

08

Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Bình

46,0

46,0

           

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn./.

Thông báo kết quả phúc khảo

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK