Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2019

10.1.2019 - 15:23

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019


Thứ ba,

 ngày 01

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thứ tư,

ngày 02

- Buổi sáng:

+ Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

+ Đ/c Huỳnh Thái Dương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tập bản thảo Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I (1930 -1954) và tập sách “Hoạt động đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 – 1975)

- Buổi chiều:

+ Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

+ Các đồng chí Phó Trưởng Ban: họp Hội đồng thi đua, khen thưởng.

Thứ năm,

ngày 03

- Buổi sáng:  Họp Chi bộ, họp Cơ quan

- Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ.

Thứ sáu,

ngày 04

- Cả ngày: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo; gặp mặt báo chí đầu năm 2019

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

- Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 01/2019.

Thứ bảy và thứ hai, thứ ba ngày 05 và ngày 07, 08

Cả ngày: Đ/c Hồ Trung Phước dự họp kiểm điểm sâu tập thể lãnh đạo và các cá nhân lãnh đạo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2018.

Thứ bảy,

ngày 05

 

Tất cả cán bộ, công chức làm bù ngày thứ hai, 31/12/2018

Thứ hai,

ngày 07

(mùng 2

tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ ba,

ngày 08

(mùng 3

tháng chạp)

- Buổi chiều: Tập thể lãnh đạo Ban dự Lễ tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Thứ tư,

ngày 09

(mùng 4

tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 24

- Buổi chiều:

+ Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2018, xác định kế hoạch trọng tâm năm 2019.

+ Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng Đề án dạy Lịch sử Đảng trong trường học.

Thứ năm,

ngày 10

(mùng 5

tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Năm dân vận chính quyền 2018.

- Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề lớp BDKT CA tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 11

(mùng 6

 tháng chạp)

- Cả ngày: Đ/c Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh

- Buổi sáng: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh

- Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết công tác của ngành Thuế năm 2018.

Thứ bảy,

ngày 12

(mùng 7 háng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

Thứ hai,

ngày 14

(mùng 9

tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

 - Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thứ ba,

ngày 15

(mùng 10

tháng chạp)

- Cả ngày: Đ/c Hồ Trung Phước và chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Thứ tư,

ngày 16

(11 tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp với một số cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy lấy ý kiến hồ sơ khoa học và bản thiết kế Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

- Buổi chiều: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban công tác dân vận quý IV/2018.

Thứ năm, ngày 17

(12 tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước và các Phó Trưởng Ban chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

- Buổi chiều: Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh năm 2018.

Thứ sáu,

ngày 18

(13 tháng chạp)

Buổi sáng: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết và ký kết  chương trình phối hợp công tác năm 2019 với Vùng 2 Hải quân

Thứ hai,

ngày 21

(16 tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

- Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước thăm chúc tết cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghỉ hưu

Từ ngày

22 đến ngày 25

(từ 17 đến 20 tháng chạp)

- Cả ngày: Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

Thứ ba, ngày 22

(17 tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa thăm chúc tết các cơ quan báo chí

- Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự họp báo Ủy Ban nhân dân tỉnh

Thứ tư, ngày 23

(18 tháng chạp)

- Cả ngày: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa thăm chúc tết cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghỉ hưu

Thứ năm, ngày 24

(18 tháng chạp)

 Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban dư luận xã hội tháng 01/2019

Thứ sáu, ngày 25

(20 tháng chạp)

- Cả ngảy: Đ/c Huỳnh Thái Dương thăm chúc tết cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghỉ hưu.

 

Thứ bảy,

ngày 26

(21 tháng chạp)

- Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước dự họp mặt văn nghệ sỹ, nhà báo quê hương Bình Thuận công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai,

ngày 28

(23 tháng chạp)

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng thi đua, khen thưởng.

- Buổi chiều:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự họp mặt chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu đầu năm 2019 do Ban Thường trực MTTQVN tổ chức.

+ Họp Chi ủy

Thứ ba,

ngày 29

(24 tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban  Thường trực HĐNĐ, các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 02/2019.

+ Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2018.

 Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh quý IV/2018; họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về các tờ trình quan trọng của  UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

 

 

 

Thứ tư,

ngày 30

(25 tháng chạp)

- Buổi sáng:

+ Đ/c Hồ Trung Phước  và các đ/c Phó Trưởng Ban viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

- Buổi chiều, từ 15 giờ 30 phút: Đ/c Hồ Trung Phước  và các đ/c Phó Trưởng Ban dự gặp mặt cán bộ, công chức nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

Thứ năm,

ngày 31

(26 tháng chạp)

- Buổi sáng:Họp Chi bộ

- Buổi chiều: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan

 

Từ thứ hai, ngày 04/02 đến thứ sáu, ngày 08/02

Nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Thứ hai, ngày 11/02

- Buổi sáng: Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp mặt cơ quan

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK