Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2018

1.1.2019 - 15:30

     Vừa qua, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2018; hai đơn vị phối hợp tổ chức là Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh.


       Trong tháng 12/2018, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền phản ánh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng như: Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tiếp tục tuyên truyền Luật An ninh mạng và dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; Tập trung đưa tin bài về kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X...

       Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền theo Công văn số 1766-CV/BTGTU, ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đặc biệt là tuyên truyền Tuyên truyền việc triển khai học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQTW4 (khóa XII) của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2019,  gắn với việc triển khai các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 ‘‘vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; thông tin, phản ánh kịp thời việc thực hiện các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động của lãnh đạo tỉnh và các địa phương, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK