Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý kiểm điểm năm 2018

27.12.2018 - 15:24

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy xã Ngũ Phụng tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân năm 2018.


Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Minh Liệp - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngũ Phụng, quán triệt nội dung kế hoạch, cách làm của hội nghị kiểm điểm. Theo đó, yêu cầu hội nghị kiểm điểm trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắng, mang tính xây dựng cao, cần phân tích nguyên nhân kết quả và chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm để tìm giải pháp khắc phục.

Đối với tập thể cần tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm và kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận năm 2018. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đối với cá nhân, cần thực hiện việc kiểm điểm một cách thằng thắng, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình đúng trọng tâm, trọng điểm.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để tập thể Đảng ủy và các cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thắng thắng thực hiện phê bình và tự phê bình, chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK