Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2018

27.12.2018 - 9:2

Trong năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.  


Năm 2018, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra đối với 1.302 tổ chức đảng, 3.073 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 07 đoàn kiểm tra đối với đối với 14 tổ chức, 4 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Cấp ủy trực thuộc, đảng uỷ cơ sở và chi bộ đã kiểm tra đối với 1.288 tổ chức đảng; 3.069 đảng viên (tăng 560 đảng viên và tăng 239 tổ chức đảng). Qua kiểm, đã tra kết luận 1.181 tổ chức đảng thực hiện tốt; 107 tổ chức thực hiện chưa tốt, trong đó 01 tổ chức có khuyết điểm; 18 đảng viên thực hiện chưa tốt, 3.051 đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.  

Đã tiến hành giám sát đối với 673 tổ chức và 1.706 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 08 đoàn tiến hành giám sát đối với 18 tổ chức và 10 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cấp ủy trực thuộc, đảng uỷ cơ sở và chi bộ đã giám sát đối với 655 tổ chức đảng và 1.696 đảng viên (tăng 148 tổ chức đảng, tăng 205 đảng viên so năm 2017). Qua giám sát đã kịp thời đánh giá những mặt mạnh để phát huy, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục./.

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK