Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân: Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018.

26.12.2018 - 7:37

Năm 2018, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy giao và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của toàn huyện.


Quang cảnh hội nghị họp mặt chức sắc tôn giáo năm 2018

Việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp được Mặt trận các cấp trong huyện tích cực triển khai nhất là tăng cường kết nạp đoàn viên, hội viên; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo được Mặt trận quan tâm phối hợp, định kỳ nhất là trong các ngày lễ trọng đều tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ; tổ chức hội nghị họp mặt chức sắc đầu năm 2018 ở huyện có 56 vị tham dự và đưa chức sắc đi họp mặt đầu năm ở tỉnh 24 vị; tham mưu cử 05 vị chức sác tham quan các công trình trọng điểm của tỉnh; phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giải quyết các nhu cầu chính đáng bức xúc của các vị chức sắc và các cơ sở tôn giáo.

Thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: có 97,62% hộ đăng ký danh hiệu GĐVH; qua bình xét có 92,09% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% thôn, khu phố đăng ký đạt danh hiệu thôn – phu phố văn hóa; có 53/53 thôn, khu phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận hai cấp tiếp tục đôn đốc và triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ” tại 10/10 xã, thị trấn. Trong năm đã xây dựng mới 38 tuyến/238 bóng đèn/kinh phí 158.060.000 đồng, (đến nay, nâng tổng số lên 221 tuyến/3.413 bóng đèn, tổng kinh phí 1.876.448 đồng, vận động từ nhân dân đóng góp). Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình ở khu dân cư; xây dựng mới mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy” tại thôn 1, xã Tân Đức. Phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn được nhân dân hết sức quan tâm; Ước tính đến cuối năm, toàn huyện hoàn thành 27 tuyến đường GTNT với tổng chiều dài 6,838 km, tổng kinh phí 7.904 triệu, trong đó huy động sức dân đóng góp 2.504 triệu.

Tiếp tục phối hợp vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Giúp đỡ các hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững, triển khai nhiệm vụ cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, công tác đền ơn đáp nghĩa: Tính đến ngày 15/11/2018, toàn huyện đã vận động được trên 1 tỷ đồng, đạt 144% so chỉ tiêu tỉnh giao; xây dựng, sửa chữa 67 căn nhà tình thương trị giá 1,755 tỷ đồng; cứu trợ khó khăn đột xuất cho 02 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Tân Đức, Tân Nghĩa với số tiền 8 triệu đồng; Phối hợp vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền là 470,3 triệu đồng đạt 134,3%. Tiếp tục phối hợp vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau các kỳ họp; đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại 13 điểm có 678 cử tri tham dự, ghi nhận 74 lượt ý kiến. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 04 đợt 40 điểm tại 10 xã, thị trấn có 1.981 lượt cử tri tham dự, ghi nhận 366 ý kiến.

Triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tổ chức 03 đợt giám sát theo Quyết định 217 đối với 03 cơ quan; 01 hội nghị với 02 nội dung phản biện; Tham mưu 09 báo cáo có 114 nội dung về tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chuẩn bị cho Đảng, chính quyền huyện đối thoại với nhân dân.

Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát 21 cuộc giám sát liên quan đến việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, bình xét xây dựng nhà ở hộ nghèo, cấp tiền cho hộ có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tặng quà cho người nghèo... Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành 24 đợt giám sát làm đường GTNT và các công trình đầu tư cộng đồng khác. Tham gia hòa giải thành 156 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; chuyển 26 đơn đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Kịp thời củng cố hệ thống cán bộ Mặt trận cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về địa bàn dân cư. Với những kết quả đạt được như trên, năm 2018 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân đã được khối thi đua số 2 của tỉnh bình chọn tặng Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh, được bình chọn Nhì Khối thi đua Mặt trận – các đoàn thể huyện; cơ quan đạt Tập thể lao động xuất sắc, đạt Chuẩn văn hóa, chi bộ đề nghị Trong sạch vững mạnh, Tập thể lao động xuất sắc 04 năm liền; tổ chức thành công đại hội điểm Mặt trận cơ sở xã Tân Đức, phấn đấu đến cuối năm 2018 có 08/10 xã, thị trấn tổ chức xong đại hội và hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 01/2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng quê hương Hàm Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Xuân Thông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK