Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC QUA THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ.

24.12.2018 - 14:42

Trong những năm qua, huyện Tánh Linh đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện công nghiệp hóa và đô thị hóa ở địa phương. Cơ cấu kinh tế từng bước thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tuy nhiên, là huyện có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nên nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


     Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Kết luận số 158 ngày 12/3/2018 của Huyện ủy, do vậy huyện Tánh Linh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt 04 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra và đã đạt được những kết qủa khả quan. Trong chương trình sản xuất lúa chất lượng cao, UBND huyện chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 750 ha/550 ha, đạt 136% kế hoạch. Trong đó, năm 2017 thực hiện 150 ha; năm 2018 thực hiện 600 ha. Chương trình Rau an toàn, huyện đang chỉ đạo quyết liệt tập trung triển thực hiện mô hình trồng rau toàn trong nhà lưới với diện tích 200 m2 tại xã Đồng Kho từ nguồn sự nghiệp khoa học và nhân dân đóng góp trên 160 triệu đồng; mô hình sản xuất hạt giống khổ qua, bí đỏ trên diện tích 10 ha tại xã La Ngâu được liên kết với Công ty bao tiêu sản phẩm, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và đem lại thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/ha. Trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, tiếp tục liên kết với doanh nghiệp triển khai diện tích khoảng 09 ha tại các xã Măng Tố, Bắc Ruộng, Đức Bình và Gia An. Chương trình cải tạo, thâm canh vườn điều, đã tiến hành điều tra diện tích vườn điều hiện để xây dựng Dự án thâm canh, cải tạo vườn điều trên địa bàn huyện sau khi có chính sách về phát triển cây điều từ phía UBND tỉnh. Thực hiện mô hình trồng mới 15 ha và cải tạo 12 ha cây điều từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ và khuyến nông huyện. Đang triển khai xây dựng nhãn hiệu “Hạt Điều Tánh Linh”. Mô hình nuôi cá thát lát cườm trên hồ Biển Lạc được thực hiện theo hướng an toàn sinh học, sử thức ăn công nghiệp, đồng thời liên kết chuổi từ sản xuất đến tiêu thụ, quy mô 360 m3 lồng bè, 1.000 m2 ao đất, với số lượng 35.000 con giống/11 hộ nuôi. Hiện nay có một doanh nghiệp đang xúc tiến xin chủ trương của tỉnh để thực hiện thả nuôi thí điểm 10 lồng bè ở khu vực Biển Lạc. Đối với chương trình sản xuất lúa giống, từ các nguồn kinh phí khuyến nông của tỉnh, huyện, chính sách hỗ trợ giá giống lúa của tỉnh, kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 35 của Chính phủ và nhân dân tự đầu tư, đã thực hiện nhân giống lúa tại các hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích từ 100 ha - 150 ha/năm, sản lượng lúa giống sản xuất bình quân hàng năm đạt từ 500 tấn - 800 tấn lúa giống xác nhận, đáp ứng được khoảng 18% - 20% nhu cầu lúa giống xác nhận tại địa phương, với giá bán rẻ hơn thị trường từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg.

     Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thị trường chế biến, tiêu thụ, trong thời gian tới, huyện Tánh Linh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết là triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã đền ra. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp bằng việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung chính sách để thúc đẩy tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, cải thiện thu nhập cho nông dân. Phát triển sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Ngọc Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK