Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN NHẰM TĂNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC.

24.12.2018 - 14:42

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các năm qua, huyện Tánh Linh đã tăng cường chỉ đạo việc tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân, qua đó giải quyết thấu đáo các thắc mắc của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.


     Trong 5 năm qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 28 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân địa phương. Nội dung đối thoại chủ yếu liên quan đến các dự án quy hoạch đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy; công tác giảm nghèo; tình hình an ninh trật tự; thống nhất các phương án đền bù, hoán đổi đất tại cánh đồng Tự Túc. Việc đối thoại với công dân được lãnh đạo UBND huyện quan tâm chú trọng, trong đó đối thoại theo theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. Khi có đơn khiếu nại của công dân, UBND huyện đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, trong quá trình thụ lý giải quyết, lãnh đạo UBND huyện mời công dân làm việc và đối thoại trực tiếp. Qua đó đã làm rõ những vấn đề công dân khiếu nại và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong công tác tiếp công dân, huyện đã trực tiếp giải thích để công dân hiểu đúng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cần thời gian kiểm tra, xét xét giải quyết thì nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. Ngoài ra, còn tiếp nhận 38 đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung chủ yếu tranh chấp đất đai, bồi thường, giải tỏa, chế độ chính sách, hành vi hành chính của cán bộ, công chức. Huyện đã phân loại, xử lý, chuyển đơn đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân biết; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết và có văn bản nhắc nhở tiến độ giải quyết đơn thư của công dân. UBND huyện, các ngành tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung chủ yếu các nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính; công tác quản lý, công khai trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, các vấn đề về chủ trương, chính sách, việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng...Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác đối thoại. Song song đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) đã được UBND huyện phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc.

     Qua việc tổ chức đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã nắm bắt được tình hình, kịp thời vận động, giải thích, giải quyết thấu tình, đạt lý những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, từ đó luôn được nhân dân tin tưởng và hoan nghênh, ủng hộ. Nhờ vậy, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến được với người dân và đi vào cuộc sống của người dân, đồng thời đã phát huy hiệu quả cao trong mọi mặt trên mọi lĩnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương trong toàn huyện.

Ngọc Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK