Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đoàn kiểm tra, rà soát báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kiểm toán trên địa bàn tỉnh năm 2017 - 2018

21.12.2018 - 20:5

Ngày 19/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tổ chức cuộc họp nghe Đoàn kiểm tra, rà soát báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiểm toán trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/9/2018; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các ngành liên quan của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo:

(1) Tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, khắc phục ngay tình trạng Đoàn thanh tra phát hiện sai phạm nhưng chỉ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục mà chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có hạn chế, thiếu sót để kiến nghị xử lý hành chính, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm hoặc không thực hiện kết luận thanh tra. (2) Mọi tổ chức, mọi cá nhân vi phạm phải kiểm điểm nghiêm túc nếu đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định. (3) Kiên quyết thu hồi đủ số tiền sai phạm nộp cho Ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp còn dây dưa kéo dài. (4) Tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo có văn bản thống nhất việc hướng dẫn các nguồn thu, các khoản hoa hồng trích lại cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các khoản hoa hồng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho con người...(5) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với một số các cơ quan có liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành về thanh tra, theo dõi kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước trên địa bản tỉnh hằng năm. (6) UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Hàm Thuận Nam làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể vi phạm qua 04 Kết luận thanh tra.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK