Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện QCDC cơ sở trong giải phóng mặt bằng đối với một số dự án

21.12.2018 - 16:8

Thời gian thực hiện giám sát dự kiến từ 12/3 và hoàn thành trước ngày 30/4/2019


    Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện QCDC cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018. Theo đó, Đoàn giám sát sẽ xem xét, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện QCDC cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng (bao gồm cả thu hồi đất, công khai quy hoạch, cắm cột mốc, kiểm kê, áp giá đền bù, tái định cư và hỗ trợ chi phí khác) của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, những vấn đề nổi lên trong quá trình giải phóng mặt bằng; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành, các cấp; từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm thực hiện tốt QCDC cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

    Về hình thức, Đoàn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp và gián tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến dự án, công trình được giám sát. Thời gian thực hiện giám sát dự kiến từ 12/3 và hoàn thành trước ngày 30/4/2019. Sau giám sát, Đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp dự thảo Báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.

Trường Sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK