Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể chi ủy và chi ủy viên năm 2018

20.12.2018 - 21:41

Ngày 20/12/2018, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể chi ủy và chi ủy viên năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên chi bộ đã tham gia đóng góp các ý kiến đối với kết quả, các ưu điểm, hạn chế được nêu trong các báo cáo kiểm điểm tập thể và 02 cá nhân chi ủy viên và đề nghị phương hướng trong thời gian tới.

Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cấp ủy cũng như cá nhân các chi ủy viên đã chấp hành nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được giao; phối hợp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động của cơ quan và các đoàn thể; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội bộ đảng viên chi bộ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK