Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 và xét đề nghị khen thưởng

22.12.2018 - 10:34

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2018, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và xét đề nghị khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Tham dự Hội nghị có 5/7 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, do đồng chí Đặng Văn Dước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chủ trì.


Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018. Nhìn chung, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu và chủ động thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ, của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã đề ra; thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

Qua xem xét hồ sơ đề nghị của các tổ chức đảng và đối chiếu với các tiêu chuẩn nêu tại Quy định về khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 đối với 08 tổ chức đảng và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng./.

Đặng Văn Dước
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK