Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

24.12.2018 - 13:34

Thực hiện Kế hoạch số 218-KH/CB, ngày 04/12/2018 của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; sáng 20/12/2018, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Đức Hùng  Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư chi bộ cùng sự tham gia của 17 đảng viên tham dự sinh hoạt.


Hội nghị đã thảo luận và đánh giá những ưu và khuyết điểm của chi bộ, tập thể cấp ủy về quá trình lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện hoạt động của Chi bộ trong năm 2018 và cá nhân từng đảng viên trong chi bộ về những ưu điểm, khuyết điểm. Bám sát theo Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, việc đánh giá, kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên diễn ra trong không khí nghiêm túc, thực hiện tốt tinh thần tự phê bình & phê bình; qua kiểm điểm đã chỉ ra được những ưu, khuyết điểm của cá nhân & tập thể, từ đó đề ra phương hướng khắc phục trong năm 2019.

Thông qua Hội nghị, 100% đảng viên trong chi độ đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xếp loại chất lượng chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và bình bầu 03 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm qua, tiếp tục triển khai hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2019./.

Lê Duy Khánh - QTM
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK