Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI MẬT TRẬN TỔ QUỐC TT LẠC TÁNH HUYỆN TÁNH LINH LẦN THỨ IX NK 2019-2024

17.12.2018 - 13:51

Ngày 14/12, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TT Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Điểu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cấp ủy chính quyền địa phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trên địa bàn huyện, cùng 90 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TT.


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TT và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế từ TT đến cơ sở được củng cố; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của TT còn 6.95%. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Đến nay, toàn TT có trên 92% số gia đình văn hoá; 6 khu phố được công nhận khu phố văn hóa 5 năm liền. MTTQ TT cũng phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì thường xuyên, chất lượng các công trình giám sát thể hiện tiếng nói của Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp chính quyền.

Caption

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất 5 chương trình hành động và các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TT Lạc Tánh nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Điểu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ TT trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử ra 12 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bà Đinh Thị Nguyệt tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TT Lạc Tánh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Minh Tuấn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK