Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

14.12.2018 - 16:8

Ngày 14/12/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ngô Thị Thanh Phương được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 2015-QĐ/ĐUK, ngày 23/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới.


Sau khi nhận Quyết định, đảng viên mới Ngô Thị Thanh Phương đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, đạo đức cách mạng; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới: đảng viên Ngô Thị Thanh Phương nay được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn song đó cũng là trách nhiệm nặng nề đối với đồng chí Phương, trước hết đồng chí phải thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định; nắm vững nghị quyết của chi bộ và cùng với đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong hoạt động của Chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị tổ chức đoàn thể và đồng chí đảng viên giới thiệu tiếp tục giúp đỡ đồng chí Ngô Thị Thanh Phương tiến bộ để trở thành đảng viên chính thức của Đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị ./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK