Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | GIỚI THIỆU

Hội nghị tổng kết Cơ quan Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

14.12.2018 - 16:0

Chiều ngày 13/12/2018 cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ, các đồng chí trong BCH công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng chí Lê Đức Hùng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.


Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Đức Hùng, Thủ trưởng cơ quan đánh giá năm 2018 với sự nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2018 đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; dân chủ cơ sở được phát huy, tư tưởng chính trị của cán bộ, công chức và người lao động ổn định; nội bộ đoàn kết thống nhất; các tổ chức đoàn thể phát huy khá tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thống nhất cao trong chỉ đạo cơ sở. Tăng cường tham gia sinh hoạt, nắm tình hình và chỉ đạo cơ sở. Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn với các phong trào thi đua, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; việc ứng dụng công nghệ thông tin của CBCC được thực hiện khá tốt. Kết quả đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của Thường trực Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan; nội bộ đoàn kết tốt; tư tưởng cán bộ, công chức và người lao động ổn định và luôn có sự vươn lên cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được gia. Củng tại Hội nghị này Thường trực Đảng ủy đã quyết định trao 06/06 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 03/06 được tặng giấy khen; 22/22 cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 07/22 cán bộ, công chức được tặng Giấy khen; 03/22 cán bộ, công chức được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK