Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018.

14.12.2018 - 15:30

Ngày 14/12, Ban tuyến Giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương năm 2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự trực tuyến ở huyện Tánh Linh có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.


Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin “tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019”. Lãnh đạo Bộ Công thương thông tin “Những nội dung cốt lõi của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Qua hội nghị giúp các đồng chí báo cáo viên từ trung ương đến cơ sở nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Những nội dung cốt lõi của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”. Công tác tuyên truyền thời gian tới để từ đó tiếp tục thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhận dân cùng nắm bắt và thực hiện.

Ngọc Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK