Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO KẾT QỦA THI

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

14.12.2018 - 6:59

Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018


Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018.

 (có danh sách kết quả kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự thi tuyển công chức năm 2018 có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận), các môn thi bằng hình thức trắc nghiệm không chấm phúc khảo. Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) phải được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện (không nhận bản fax, email và các hình thức khác) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (địa chỉ: số 04, Bà Triệu, thành phố Phan Thiết) chậm nhất ngày 29/12/2018 để được chấm phúc khảo. Quá thời gian quy định trên, mọi trường hợp đề nghị phúc khảo đều không được giải quyết.

Mức thu lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn./.

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK