Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12/2018

11.12.2018 - 8:2

                

Thứ bảy,

ngày 01

* Cả ngày: Lãnh đạo Ban dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh.

Thứ hai,

ngày 03

* Chiều:

- Giao ban công tác tháng 12.

- Hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy ý kiến bổ nhiệm lại cán bộ.

Từ ngày 04 đến ngày 06

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

- Các phòng họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2018.

Thứ sáu,

ngày 07

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Hội nghị tổng kết 03 năm thi đua chuyên đề tại An Giang.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ hai,

ngày 10

* Sáng: Hội ý Chi ủy.

* Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ ba,

ngày 11

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ tư,

ngày 12

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2018.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ năm,

ngày 13,

* Sáng: Lãnh đạo Ban họp với các ngành vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của ông Từ Duy.

Thứ hai,

ngày 17

* Chiều:

- Họp hội đồng xét sáng kiến.

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thứ ba, thứ tư; ngày 18, 19

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

Thứ năm, sáu; ngày 20, 21

Lãnh đạo Ban dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2018 .

Thứ năm, sáu; ngày 20, 21

- Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban.

- Kiểm điểm tập thể Chi ủy và chi ủy viên.

- Kiểm điểm đảng viên, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

- Công khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Thứ ba,

ngày 25

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ tư,

ngày 26

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thứ năm,

ngày 27

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự giao ban trực tuyến đánh giá tình hình công tác nội chính năm 2018.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh năm 2018.

Thứ sáu,

ngày 28

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 17.

* Chiều:

- Lãnh đạo Ban dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2018 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 giao cho các cơ quan khối Đảng.

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ hai,

ngày 31

Nghỉ tết Dương lịch 2019 (làm bù vào ngày 05/01/2019).

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK