Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018

6.12.2018 - 13:35

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018


Thứ bảy,

 ngày 01

Cả ngày

Lãnh đạo Ban tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Thứ hai,

ngày 03

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì Hội ý lãnh đạo Ban

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ.

Đ/c HuỳnhThái Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng.

Từ thứ ba, ngày 04 đến thứ năm, ngày 06

Đ/c Hồ Trung Phước dự kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X). 

Thứ ba,

ngày 4

Sáng

Họp Chi bộ cơ quan

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì họp cơ quan,

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Báo cáo chuyên đề lớp Chuyên viên K.28 tại huyện Tuy Phong.

Thứ tư,

ngày 5

Sáng

Lãnh đạo Ban dự họp các Phòng chuyên môn xét sáng kiến, xếp loại danh hiệu thi đua, khen thưởng, xếp loại công chức năm 2018

Chiều

Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho quần chúng họp góp ý đảng viên năm 2018

Thứ sáu,

ngày 07

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự hội thảo thông qua nội dung đề án “Từ điển quân sự Bình Thuận giai đoạn 1930 -2018”

Sáng

Đ/c Hòa dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ bảy,

ngày 08

 

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Thứ hai,

ngày 10

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì Hội ý lãnh đạo Ban

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước họp Hồi đồng thi đua, khen thưởng xét sáng kiến, các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018.

Thứ ba,

ngày 11

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban họp góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiều

 Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp về nội dung giám sát, phản biện và các nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019.

Thứ tư, thứ năm

ngày 12, 13

Tập thể lãnh đạo Ban dự tập huấn các bài giảng công tác Mặt trận và các đoàn thể, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (hình thức trực tuyến)

Thứ tư,

ngày 12

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ năm,

ngày 13

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

Chiều

 Đ/c Huỳnh Thái Dương dự làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thứ sáu,

ngày 14

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc (trực tuyến) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Chiều

- Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị triển khai Chuyên đề 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp mặt ngành Hậu cần tỉnh Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Thứ hai,

ngày 17

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước hội ý lãnh đạo Ban

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước họp Thường trực HĐND tỉnh rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ ba, thứ tư

ngày 18, 19

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba,

ngày 18

Sáng

Lãnh đạo Ban dự họp kiểm điểm tại các tổ đảng

Thứ năm, thứ sáu

ngày 20, 21

Họp Chi bộ kiểm điểm, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2018

Thứ bảy

ngày 22

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị Thông tin thời sự quý IV/2018

Thứ hai,

ngày 24

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban; họp kiểm điểm các cá nhân lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp; cho ý kiến các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Thứ ba,

ngày 25

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban DLXH tháng 12

Thứ tư, năm

ngày 26, 27

 

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo, công tác báo chí, công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thứ tư,

ngày 26

Sáng

 Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Họp Chi ủy

Thứ năm,

ngày 27

Sáng

Đ/c HuỳnhThái Dương dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2018.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Báo cáo chuyên đề lớp Chuyên viên K.27 tại huyện Hàm Tân

Thứ sáu,

ngày 28

Sáng

Họp Chi bộ tháng 12/2018 và họp cơ quan

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2018 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 giao cho các cơ quan khối Đảng.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ hai,

ngày 31

Cả ngày

Nghỉ tết Dương lịch 2019 (đi làm bù vào ngày 05/01/2019)

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK