Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

5.12.2018 - 13:51

Ngày 03/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1311-QĐ/TU chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Căn cứ Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, ngày 19/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lê Tuấn Phong – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK