Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4.12.2018 - 16:35

Năm 2018, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn được Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan triển khai kịp thời, đúng quy định của cấp trên; cán bộ nữ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hiện nay, cơ quan có 3/9 nữ là cán bộ lãnh đạo cấp phòng (tỷ lệ 1/3); có 06/9 nữ được quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban, trên cơ sở quy hoạch Lãnh đạo Ban cử 02 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí bồi dưỡng và cập nhật Kiến thức An ninh quốc phòng đối tượng 3; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” thực hiện đạt kết quả ngày càng tốt hơn, đoàn kết trong cán bộ nữ cơ quan luôn được giữ vững; công tác chăm lo sức khỏe cán bộ nữ luôn được quan tâm.


Đạt được kết quả nêu trên là do:

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan đã tham mưu Chi ủy, Lãnh đạo Ban và BCH Công đoàn cơ quan thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Lãnh đạo Ban quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng cũng như truyền tải qua mạng nội bộ. Qua quán triệt, công chức, nhân viên cơ quan ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo Ban, công đoàn của cơ quan luôn đồng hành cùng với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan động viên, giúp đỡ chị em rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan đã tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đến cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức, nhân viên cơ quan gắn với phong trào thi đua yêu nước do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 của Ban và Khối thi đua 6 của tỉnh, Cụm thi đua 4 của Ban Tổ chức Trung ương. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Ban theo quy định.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK