Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ thẩm định của Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 25 cơ quan

30.11.2018 - 9:54

Trong thời gian từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018, Tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin thẩm định 25 cơ quan, đơn vị, địa phương là các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Báo Bình Thuận, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Tổ thẩm định do đồng chí Nguyễn Hữu Cường- Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT làm Tổ trưởng.


Đồng chí Nguyễn Hữu Cường- Tổ trưởng Tổ Thẩm định tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn

Với mục đích, ý nghĩa là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; giúp cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT; Kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm; là cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Tổ thẩm định có trách nhiệm rà soát, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí đánh giá kết quả ứng dụng CNTT bao gồm: Môi trường tổ chức chính sách; Nguồn nhân lực CNTT; Ứng dụng CNTT; Hạ tầng Hệ thống. Trên bảng xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT, Đối với Ban Bảo vệ và Chăm sóc cán bộ tỉnh (điểm tối đa là 460 điểm) thì Xếp loại tốt: Trên 430 điểm; Xếp loại khá: Từ 350 đến 429 điểm; Xếp loại trung bình: Từ 250 đến dưới 349 điểm; Xếp loại yếu: Dưới 250 điểm. Đối với các cơ quan, đơn vị khác (điểm tối đa là 500 điểm) thì Xếp loại tốt: Trên 450 điểm; Xếp loại khá: Từ 350 đến 449 điểm; Xếp loại trung bình: Từ 250 đến dưới 349 điểm; Xếp loại yếu: Dưới 250 điểm. Trong đó, có quy định là nếu có một tiêu chí nào không đạt (0 điểm) thì hạ một bậc xếp loại.

Tổ thẩm định làm việc với cơ quan, đơn vị, địa phương

Tổ thẩm định làm việc trên nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá.

Sau khi, Tổ Thẩm định hoàn thành nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị; Tổ thẩm định tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.

 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK