Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý - năm 2018

3.12.2018 - 9:46

Trong 02 ngày (30/11-01/12/2018), Ban Giám hiệu nhà trường cùng với các viên chức thuộc diện quy hoạch BGH và giảng viên chính đã tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý - năm 2018 do Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Khu vực II tổ chức.


Trong thời gian lớp học diễn ra, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của tỉnh nói chung và của nhà trường nói riêng đã được nghiên cứu, học tập 04 chuyên đề do các báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Khu vực II và Bộ Công an trình bày, gồm: Tác động của cách mạng cách nghiệp lần thứ 4, xã hội 5.0 đến xây dựng nguồn nhân lực đất nước và tỉnh Bình Thuận; An ninh phi truyền thống và không gian mạng, triển vọng - thách thức; Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và vùng Đông Nam bộ; Bài học chính sách từ việc phân tích Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Lớp học đã cung cấp những nội dung thực tế bổ ích cho đối tượng gia được cập nhật, bổ sung kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK