Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Công văn 846-CV/BDVTU về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

30.11.2018 - 8:48

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”.


    TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN DÂN VẬN

                   *                                         Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2018

    Số 846 - CV/BDVTU

    Tiếp tục đẩy mạnh triển khai

Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

 

    Ngày 23/5/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận có Công văn số 712-CV/BDVTU đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2019 (gọi tắt là Cuộc thi). Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan thông tin, báo chí đã quan tâm triển khai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, phóng viên.

    Nhằm duy trì, đẩy mạnh triển khai Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận (15/101949-15/10/2019); 20 năm “Ngày dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2019), Ban Dân vận Tỉnh ủy trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Sở Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Bình Thuận và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền và triển khai Cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéotheo nội dung tại Công văn số 712-CV/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng thời, quan tâm thêm một số nội dung sau:

    1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi để nhiều người được biết và tham dự, nhất là cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin về thể lệ Cuộc thi để người viết nắm được các quy định, tránh việc gửi bài dự thi nhưng không phù hợp Thể lệ. Trước hết, tăng cường tuyên truyền vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống dân vận tích cực viết và gửi bài tham dự Cuộc thi. (Thể lệ Cuộc thi, có sửa đổi, bổ sung năm 2019 được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, mục Ban Dân vận Tỉnh ủy)

    2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Chú ý cung cấp thông tin về các mô hình, điển hình mới cho các cơ quan báo chí và cộng tác viên để tuyên truyền, viết bài dự thi. Việc cung cấp thông tin về các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo của địa phương, tổ chức mình viết bài tham gia Cuộc thi cần đảm bảo các cá nhân, tập thể này phải là người thật, việc thật, thực sự là tấm gương tiêu biểu trong số các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua Dân vận khéo”; danh sách các mô hình, điển hình tiêu biểu được theo dõi cụ thể theo từng năm, cần kiểm tra kỹ, bảo đảm tính xác thực.

   Ban Dân vận Tỉnh ủy rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện để góp phần vào thành công của Cuộc thi./.

                                                                       K/T TRƯỞNG BAN

                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                          (Đã ký, đóng dấu)

                                                                         Nguyễn Minh Tân

Tải thể lệ cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" tại đây

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK