Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Đảng ủy Khối DN họp xét thi đua, khen thưởng năm 2018

29.11.2018 - 15:16

Sáng ngày 28/11/2018, Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức họp đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và xét duyệt, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Đảng ủy Khối trong năm 2018. Đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cơ quan chủ trì Hội nghị.

Trong năm qua, phong trào thi đua khen thưởng tại Cơ quan Đảng ủy Khối được lãnh đạo Cơ quan quan tâm chỉ đạo sâu sát; việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua luôn bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức Cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan đã bỏ phiếu bầu chọn và thống nhất đề nghị Thủ trưởng Cơ quan công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động tiên tiến” cho 19 cá nhân và 06 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 03 cá nhân và đề nghị UBND tỉnh công nhận 01 tập thể đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2018; đề nghị tặng Giấy khen của Thủ trưởng Cơ quan cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua năm 2018.

VP
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK