Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

29.11.2018 - 15:13

Thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở phải hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp mình trước ngày 16/12/2018. Công tác thẩm định, xếp loại chất lượng đối với các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ hoàn thành trước ngày 26/12/2018.

Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, thực chất, đảm bảo theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cơ sở; đồng thời cho đăng tải đầy đủ bản mềm các văn bản, biểu mẫu phục vụ việc kiểm điểm và đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên lên Website của Đảng ủy Khối.

VP
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK