Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả vận động Quỹ Khuyến học năm 2018

27.11.2018 - 16:41

Năm 2018, tổng giá trị vận động quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 35 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền), tăng hơn 800 triệu đồng so với năm 2017.


    Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh; năm 2018, tổng giá trị vận động quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 35 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền), tăng hơn 800 triệu đồng so với năm 2017; trong đó cấp tỉnh vận động được trên 4,6 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã vận động được trên 30,7 tỷ đồng. Trong tổng Quỹ khuyến học nói trên, nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức vận động được trên 10 tỷ đồng (ủng hộ bằng tiền mặt vào tài khoản quỹ cấp tỉnh và cấp huyện là trên 7,8 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch); trong đó, đợt vận động cao điểm từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8/2018, đã có 179 cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đăng ký tham gia ủng hộ Quỹ cấp tỉnh với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

    Từ nguồn quỹ vận động được, năm 2018 Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã xét, cấp 3.134 suất học bổng, với số tiền gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện tiếp tục đến trường.

Kim Đê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK