Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận: Hỗ trợ 12.855 kg gạo cho 167 em học sinh thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

26.11.2018 - 17:2

Bình Thuận: Hỗ trợ 12.855 kg gạo cho 167 em học sinh thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh


Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; ngày 29/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 2921/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch giao, nhận gạo trong học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho học sinh ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong học I năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ 12.855kg gạo cho 167 em học sinh thuộc các trường nội trú và các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi và bãi ngang ven biển, hải đảo. Việc thực hiện chủ trương, chính sách trên góp phần giảm bớt một phần gánh nặng về kinh tế cho các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến trường học tập, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhà.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK