Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân thực hiện tốt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị

26.11.2018 - 17:0

Thực hiện tốt Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân.


Huyện Hàm Tân tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2018 (nguồn website huyện Hàm Tân)

    Qua đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Hàm Tân đã thực hiện giám sát 262 nội dung, sau giám sát đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền 73 nội dung, trong đó đã giải quyết được 61 nội dung, 12 nội dung đang tiếp tục giải quyết. Đồng thời, đã tổ chức 252 hội nghị lấy ý kiến góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; tổ chức 31 cuộc đối thoại giữa bí thư, chủ tịch UBND với CBCC ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân 10/10 xã, thị trấn; qua đối thoại đã ghi nhận 383 lượt ý kiến/716 nội dung; đến ngày 01/10/2018 đã giải quyết xong 582/716 nội dung; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 224 lượt điểm tiếp xúc cử tri với 1806 lượt ý kiến, các ý kiến của nhân dân được ghi nhận tổng hợp chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

    Việc thực tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đã kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK