Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

26.11.2018 - 16:38

Ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1297-QĐ/TU chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 05 đồng chí:


1. Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên.

3. Đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác theo Quyết định số 1626-QĐ/TU ngày 02/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK