Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2018

27.11.2018 - 11:30

            Ngày 22/ 11/ 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 11/ 2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


              Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo triển khai trong tháng 12 năm 2018. Trong tháng 11 năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 11/ 2018; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở góp ý dự thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 1930 – 1945; báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (khóa II/2018) cho 109 học viên; dự thảo kế hoạch tự phê bình và phê bình năm 2018 và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, dự thảo hướng dẫn mới về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018...

             Phối hợp với Trường Chính trị tuyển sinh 50 học viên tham gia học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức, khóa 97 tại Trường Chính trị tỉnh; đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo và lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018; chuyển giao phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú của đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm 2018 cho các chi, đảng bộ trực thuộc; tiếp tục triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Công văn số 1080-CV/TU, ngày 02/02/2018 của Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh”; báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2018. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh khối lãnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên; hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức Hội, tổ chức Đoàn, hội viên và đoàn viên năm 2018.

             Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 12/ 2018 như sau: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, 7 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy về phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trong việc hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; tiếp tục lãnh đạo tốt công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để định hướng kịp thời, nhất là trong triển khai việc sáp nhập tổ chức và tinh giản biên chế. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; rà soát các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018 để lãnh đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và cấp trên giao; Lãnh đạo thực hiện công tác đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Khối theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

             Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, quyết định kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận 20 đảng viên chính thức, kết luận về lịch sử chính trị 10 trường hợp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra./.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK