Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

26.11.2018 - 8:9

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.


Ngày 21/11/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết quả giám sát, trong đó nêu những ưu điểm, chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cần tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nội dung theo thông báo nêu trên.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK