Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả triển khai nâng cấp phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp lotus notes 8.5 lên giao diện Web có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ

22.11.2018 - 9:9

Thực hiện Công văn số 2372-CV/BTCTU, ngày 16/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy “Báo cáo việc triển khai hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes giao diện web có tích hợp chữ ký số bảo mật”.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện nâng cấp thành công phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện Web có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong quá trình chuyển đổi dữ liệu cũ sang dữ liệu mới  được đảm bảo vẹn toàn thông tin.

Tuy nhiên trong quá trình nâng cấp đã xảy ra một số lỗi phải cài đặt lại hệ điều hành Windown Server trên máy chủ, chức năng số hóa bóc tách dữ liệu chưa tích hợp được, việc ký số công văn trên giao diện web chưa thành công, tạo thêm người dùng mới bị lỗi không thể tạo được người dùng. Do đó chưa triển khai được đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong thời gian đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy  sẽ phối hơp với Văn phòng Tỉnh ủy nâng cấp Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện Web có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ để đạt kết quả cao hơn.

Ung Quốc Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK