Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

22.11.2018 - 7:12

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2018.


    Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1027/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

    Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ các chức vụ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ, thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất; không lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ như nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng. Qua lấy phiếu tín nhiệm, người có quá nữa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức; người có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm.

    Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2018.

Trường Sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK