Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa II/2018

15.11.2018 - 7:31

Từ ngày 05/11 đến 13/11/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II/2018 tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh cho 109 đảng viên dự bị.


     Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2018, từ ngày 05/11 đến 13/11/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II/2018 tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh cho 109 đảng viên dự bị; trong đó có 10 đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

     Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề trong Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và nghe báo cáo ngoại khóa về tình hình thời sự hiện nay do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt. Qua học tập, các học viên đã được củng cố thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Kết quả sau 07 ngày học tập, có 02 học viên loại giỏi, 91 học viên loại khá và 16 học viên loại trung bình./.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK