Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển công chức năm 2018

13.11.2018 - 17:21

Hội đồng tuyển dụng thông báo Về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển công chức năm 2018


I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP

 1. Thời gian ôn tập: (sáng từ 7 giờ 30’, chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 21/11/2018

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Tiếng Anh và Tin học (trắc nghiệm).

Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

+ Buổi chiều: Ôn tập môn Kiến thức chung (trắc nghiệm) và môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận).

Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Chính trị Bình Thuận.

- Ngày 22/11/2018

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm).

- Từ 7 giờ 30’ đến 7 giờ 55’: Ôn tập chuyên ngành công tác dân vận, công tác hội cựu chiến binh. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh.  

- Từ 8 giờ 00’ đến 8 giờ 25’: Ôn tập chuyên ngành công tác tuyên giáo, công tác công đoàn. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Từ 8 giờ 30’ đến 8 giờ 55’: Ôn tập chuyên ngành công tác văn phòng cấp ủy, công tác quản trị văn phòng. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

- Từ 9 giờ 00’ đến 9 giờ 25’: Ôn tập chuyên ngành công tác hội phụ nữ, công tác đoàn thanh niên. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên.

- Từ 9 giờ 30’ đến 9 giờ 55’: Ôn tập chuyên ngành công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hướng dẫn ôn tập: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Địa điểm ôn tập: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1)

Địa chỉ: số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

3. Tài liệu ôn tập:

Tài liệu ôn tập tất cả các môn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Bình Thuận (www.binhthuancpv.org.vn)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian thi tuyển: 02 ngày (ngày 08 – 09/12/2018)

       (Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 08/12/2018

+ Buổi sáng: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi tự luận thời gian 180 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 60 phút).

Buổi sáng, thí sinh có mặt vào lúc 6 giờ 00’ để dự Lễ khai mạc kỳ thi, buổi chiều thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Ngày 09/12/2018

+ Buổi sáng: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 45 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Tiếng Anh và môn Tin học (trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 45 phút).

Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

2. Địa điểm thi tuyển: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1)

Địa chỉ: số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ôn tập và thi tuyển đạt kết quả.

- Tổng hợp, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ đăng tải toàn bộ tài liệu ôn tập các môn thi lên Trang thông tin điện tử Tỉnh uỷ Bình Thuận, trước ngày 16/11/2018.

2. Trường Cao đẳng cộng đồng

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng ôn tập, phòng kiểm tra sát hạch, phòng thi; máy vi tính để thi trắc nghiệm; đảm bảo nguồn điện phục vụ 24/24h trong các ngày ôn tập, kiểm tra sát hạch và thi tuyển,…)

- Cử giáo viên hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh, Tin học và môn Nghiệp vụ chuyên ngành Quản trị văn phòng (trắc nghiệm).

3. Trường Chính trị tỉnh

Cử giáo viên hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung (trắc nghiệm) và môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận).

4. Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban của Tỉnh uỷ; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Gửi tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm) về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, qua mail nội bộ: btctu@binhthuan.gov.vn

- Cử đại diện lãnh đạo hướng dẫn thí sinh ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành vào sáng ngày 22/11/2018.

Hội đồng tuyển dụng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, tạo điều kiện cho thí sinh dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được tham dự đầy đủ./.

Thông báo tổ chức ôn tập và thi tuyển công chức năm 2018

Tài liệu ôn tập

1. Kiến thức chung

Danh mục ôn tập kiến thức chung

Tài liệu ôn tập kiến thức chung

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1 Tự luận

Danh mục ôn tập tự luận nghiệp vụ chuyên ngành

Tài liệu ôn tập tự luận nghiệp vụ chuyên ngành

2.2 Trắc nghiệm

Công tác Văn phòng cấp ủy

Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Công tác Tuyên giáo

Công tác Dân Vận

Công tác Công đoàn

Công tác Hội Phụ nữ

Công tác Hội Cựu chiến binh

Công tác Đoàn Thanh niên

Công tác Quản trị Văn phòng

3. Tiếng Anh

4. Tin học

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK