Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO kết quả xét duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức và một số nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức năm 2018

13.11.2018 - 17:13

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh dự tuyển công chức và một số nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, cụ thể như sau:


I. Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh dự tuyển công chức

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 82 người

(có danh sách kèm theo)

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển: 03 người

(có danh sách kèm theo).

3. Về đối tượng ưu tiên và mức điểm cộng đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức

3.1. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

3.2. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đoàn viên thanh niên xung phong, đoàn viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ: Cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Nếu thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất.

          II. Thời gian, địa điểm, lệ phí tuyển dụng

1. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và tuyển dụng:

- Thời gian ôn tập: Ngày 21 và 22/11/2018.

- Thời gian tổ chức thi tuyển: Ngày 08 và 09/12/2018.

- Địa điểm ôn tập, thi tuyển: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

2. Lệ phí tuyển dụng:

Mức thu lệ phí tuyển dụng là 500.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí tuyển dụng đối với các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất ngày 30/11/2018.

3. Phiếu lý lịch tư pháp:

Người dự tuyển được bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp chậm nhất trước ngày tổ chức thi tuyển.

4. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai nội dung Thông báo này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo công khai nội dung Thông báo này cho thí sinh dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được biết./.

 

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ

 

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK