Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng của tổ chức đảng cấp dưới

13.11.2018 - 15:49

Trong 02 ngày 07 và 08/11/2018, Tổ kiểm tra do đồng chí Đặng Văn Dước – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại các chi bộ, đảng ủy cơ sở.


Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 15 -QĐ/UBKTĐUK, ngày 24/ 10/ 2018 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng đối với 2 đảng ủy cơ sở và 2 chi bộ cơ sở, gồm: Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Báo Bình Thuận, Chi bộ Hội Đông y, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

Trong 2 ngày 07 và 08/11/2018, Tổ kiểm tra gồm 3 đồng chí, do đồng chí Đặng Văn Dước – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại các chi bộ, đảng ủy cơ sở nêu trên. Qua kiểm tra cho thấy, ngay từ đầu năm các chi bộ, đảng ủy đều xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện khá đảm bảo kế hoạch đã đề ra; kịp thời phổ biến, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến cán bộ, đảng viên. Các chi bộ đều có phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên; đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Các tổ chức đảng và đảng viên ở các tổ chức đảng được kiểm tra chấp hành khá nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hiện khá nghiêm túc, đầy đủ công tác tài chính đảng theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn có cấp uỷ chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu kỹ các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát nên chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình kiểm tra, giám sát; hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, chặt chẽ; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được kiểm tra chủ yếu tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chưa thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng…

Thông qua kiểm tra, Tổ đã nhắc nhở, hướng dẫn một số nghiệp vụ nhằm giúp các chi bộ, đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính Đảng đảm bảo quy định./.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK