Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11/2018

5.11.2018 - 14:48

         

Thứ năm,

ngày 01

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp về công tác tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Thứ sáu,
ngày 02

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Thứ hai,

ngày 05

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe nội dung Đề án thành lập lực lượng đặc nhiệm.

* Chiều:

- 14 giờ 00: Giao ban công tác tháng 11/2018.

- Sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba,

ngày 06

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành kiểm tra theo Kế hoạch số 112-KH/TU tại Sở Y tế.

Thứ năm,

ngày 08

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Đoàn giám sát Nghị quyết số 48 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 09

* Chiều: Đồng Nguyễn Đương Thành làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Thứ hai,

ngày 12

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự làm việc với Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 và năm 2019

Thứ ba, thứ tư,

ngày 13, 14

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (1,5 ngày).

Thứ năm,

ngày 15

* Chiều: Họp Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

Thứ sáu,

ngày 16

* Cả ngày: Lãnh đạo Ban dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang, giai đoạn 2013 - 2018.

Thứ bảy,

ngày 17

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi .

Thứ ba,

ngày 20

* Chiều:

- Lãnh đạo Ban dự họp nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo công tác năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành kiểm tra theo Kế hoạch số 112-KH/TU tại Huyện ủy Hàm Tân.

Thứ tư,

ngày 21

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Thứ năm,

ngày 22

* Sáng: Họp cán  bộ chủ chốt của Ban.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ sáu,

ngày 23

* Sáng: Họp tập thể lãnh đạo Ban.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ hai,

ngày 26

* Chiều: Giao ban công tác nội chính tháng 11/2018.

Thứ ba,

ngày 27

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ tư,

ngày 28

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3.

Thứ năm,

ngày 29

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2018 khối Quân sự địa phương Quân khu 7.

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thứ sáu,

ngày 30

Lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK