Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018

10.11.2018 - 9:47

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018


Thứ năm,

ngày 01

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan

Thứ sáu,

ngày 02

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước làm việc với Phòng LLCT- KG

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương làm việc với Phòng TH - LSĐ

Thứ hai,

ngày 05

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ 3,

ngày 06

Cả ngày

- Đ/c Hồ Trung Phước  dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Huyện ủy Tánh Linh

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh

Thứ tư,

ngày 07

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trỉ họp Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngày 08-10

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa đi công tác Huyện Phú Quý

Thứ năm,

ngày 08

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh.

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 09

Sáng

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. *

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 -  HĐND tỉnh.

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Tân Đức, huyện Hàm Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. *

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thống kê về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh.

Thứ hai,

ngày 12

 

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thống kê về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh. (lúc 9h)

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018 và năm 2019. *

Thứ ba, thứ tư

ngày 13, 14

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2

(1,5 ngày).

Thứ ba,

ngày 13

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo Chuyên đề lớp Đảng viên mới Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Thành ủy Phan Thiết.

Thứ tư,

ngày 14

Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Thị ủy LaGi

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc
thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015
của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 –Hội đồng nhân dân tỉnh; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ năm,

ngày 15

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua của Hội Người cao tuổi các tỉnh miền Đông Nam bộ tại Bình Thuận. *

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. *

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị Báo cáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ sáu,

ngày 16

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang, giai đoạn 2013 – 2018. *

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị Báo cáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường Cao đẳng Nghề *

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng tổ công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT05 và mua đọc báo, tạp chí Đảng tại Huyện ủy Tuy Phong

Thứ bảy,

ngày 17

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Báo cáo chuyên đề lớp Chuyên viên K.26 tại thị xã LaGi

Thứ hai,

ngày 19

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ ba,

ngày 20

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp cho ý kiến báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo công tác năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. *

Thứ tư,

ngày 21

Cả ngày

- Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Báo cáo chuyên đề tại Huyện ủy Bắc Bình

Thứ năm,

ngày 22

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Báo cáo chuyên đề tại Ban Tuyên giáo Thị ủy LaGi

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương họp Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). *

Thứ sáu,

ngày 23

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các vấn đề quan trọng khác giữa hai kỳ họp; cho ý kiếnvề dự kiến nội dung và người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân tỉnh; rà soát các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ hai,

ngày 26

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Chiều

Họp Chi ủy

Thứ ba,

ngày 27

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 11

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì hội nghị giao ban DLXH tháng 11

Thứ tư,

ngày 28

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3

Thứ năm,

ngày 29

Sáng

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chiều

- Họp Chi bộ, họp Cơ quan.

Thứ sáu,

ngày 30

Cả ngày

Toàn bộ CBCC cơ quan dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) (dự phòng).

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự sinh hoạt Chi bộ Khu phố 2, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

 -   Dấu * là đi dự họp khi có giấy mời.

 

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK