Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với công tác giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú

9.11.2018 - 15:25

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 63 tổ chức cơ sở đảng với 2.604 đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết là 54 cơ sở; trên địa bàn các huyện, thị là 09 cơ sở.

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Khối đều thuộc diện thực hiện theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của cấp trên về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhận thức được ý nghĩa của việc giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thường xuyên trao đổi với cấp ủy nơi có đảng viên của đơn vị mình cư trú, kịp thời nhắc nhở đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm đối với địa phương. Đa số các đảng viên đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc; đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên tại nơi cư trú. Hầu hết đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đã xác định đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú và giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú nhằm gần gủi, động viên nhân dân nơi cư trú đoàn kết xây dựng khu phố, thôn đạt chuẩn văn hóa, tạo sự gắn kết, khắc phục tình trạng xa dân, thiếu trách nhiệm trong mọi hoạt động của địa phương.

Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đều đã thực hiện nghiêm túc các thủ tục để chi, đảng ủy giới thiệu về sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú. Hầu hết đảng viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp do cấp ủy khu phố (thôn) mời, khi vắng mặt đều có báo cáo rõ lý do. Tại các địa phương nơi cư trú, đa số đảng viên đã gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thông qua sinh hoạt tại địa phương, các đảng viên đã nắm bắt các chủ trương tại địa phương, tích cực hơn trong việc tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân nơi cư trú, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào do địa phương phát động, tham gia đóng góp ý kiến kể cả bằng những việc làm cụ thể thiết thực góp phần xây dựng khu phố (thôn) nơi mình cư trú được vững mạnh. Nhiều đồng chí thể hiện khá tốt vai trò tiên phong gương mẫu và có nhiều đóng góp tính cực trong các phong trào thi đua của địa phương như: phong trào xây dựng đô thị văn minh, thôn, khu phố văn hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, ánh sáng an ninh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, phong trào xây dựng cuộc sống mới - nếp sống văn hóa trên địa bàn... Hầu hết các đảng viên đã tuyên truyền, vận động gia đình mình chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương, xây dựng tình làng nghĩa xóm, luôn xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa" hàng năm. Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú hàng năm bình quân đạt trên 95%. Số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá tốt bình quân chiếm 13% trong số đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú. Số đảng viên được đề nghị biểu dương khen thưởng đạt từ 8% đến 23%; số đảng viên đề nghị nhắc nhở có tỷ lệ rất thấp từ 0,25% đến 1,1%.

Nhìn chung, thời gian thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị từ lúc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành lập, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác, với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú được nâng cao, việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân nơi cư trú ngày càng chặt chẻ và đi vào nề nếp. Ý thức trách nhiệm, mối quan hệ của đảng viên đối với cấp ủy, nhân dân địa phương nơi cư trú ngày càng được nâng cao và gắn bó hơn; nhiều đảng viên đã tham gia và đóng góp tích cực trong xây dựng cơ sở vật chất ở địa bàn dân cư như các công trình phúc lợi xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học... Bên cạnh đó, việc nhận xét đảng viên về sinh hoạt của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú về đảng viên đang công tác, đã có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đảng viên và công tác quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá cán bộ, đảng viên tham gia cấp uỷ theo quy trình chuẩn bị nhân sự của đại hội các cấp. Đây là cơ sở để đảng viên tự đánh giá, tổ chức đảng đánh giá chất lượng đảng viên tốt hơn, là một trong các cơ sở để xét khen thưởng, kỷ luật, bố trí, sử dụng cán bộ của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác.

Phạm Thị An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK