Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Nhìn lại 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thành phố Phan Thiết.

7.11.2018 - 16:0

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ba năm qua (2016 – 2018), việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân thành phố Phan Thiết tích cực thực hiện, gắn với phong trào “ Xây dựng phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh, văn hóa nông thôn mới”. Đến nay, 05 nội dung của cuộc vận động đã đi sâu vào đời sống nhân dân, mang lại nhiều kết quả nổi bật.


Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) hai cấp thành phố Phan Thiết đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Để người nghèo có thêm động lực vươn lên, công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm. Thông qua việc vận động, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia góp ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” với số tiền 4,3 tỉ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm. Đồng thời, vận động hỗ trợ 237 triệu đồng mua BHYT cho 3.588 người thuộc diện hộ cận nghèo, hộ nghèo. Từ nguồn quỹ này, trong 3 năm 2016 – 2018 của hai cấp thành phố, đã hỗ trợ xây dựng 02 nhà, sửa chữa 04 nhà cho hộ nghèo, trị giá 90 triệu đồng; phối hợp vận động xây dựng 20 nhà, trị giá 800 triệu đồng. Riêng phường, xã: Mũi Né, Đức Long, Đức Thắng cũng đã vận động xây dựng trực tiếp 5 nhà, trị giá 170 triệu đồng. Ngoài ra, các hội, đoàn thể thành phố đã vận động xây dựng 17 nhà, sửa chữa 03 nhà, trị giá 257 triệu đồng cho đoàn viên, hội viên đang gặp khó khăn về nhà ở. Năm 2016, tỉnh đã công nhận có 87 thôn, khu phố của 13 phường, xã của thành phố hoàn thành việc xây dựng nhà ở, xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo (theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2011-2015), nâng tổng số đến nay khu phố, thôn của 17/18 phường, xã được cấp "Bằng ghi công" hoàn thành cơ bản việc xây dựng “Nhà tình thương”, xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo (giai đoạn 2011-2015). Tình đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng dân cư cũng được thể hiện qua các hoạt động như: giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà,... Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tổ chức huy động các nguồn lực tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình nghèo, khó khăn đột xuất trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội được hai cấp thành phố đặc biệt quan tâm, tổ chức thăm hỏi và trích Quỹ cứu trợ thành phố chi hỗ trợ an sinh cho 74 hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn do đắm thuyền, hỏa hoạn, sạt lở…với số tiền 238 triệu đồng; hỗ trợ an sinh từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh cho 46 hộ bị thiệt hại nhà ở do biển xâm thực ở  khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, tổng số tiền 230 triệu đồng; 347 hộ bị thiệt hại do hạn hán gây ra ở xã Thiện Nghiệp và phường Mũi Né với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ dừng lại ở việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà đã huy động được đông đảo lực lượng xã hội tích cực đóng góp các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, xây dựng địa điểm sinh hoạt văn hoá, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hoá của nhân dân. Số lượng hộ gia đình được công nhận văn hóa năm 2016 là 49.656 tăng lên hơn 50.338 hộ năm 2017. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được đề nghị biểu dương, nhân rộng. Cũng thông qua cuộc vận động này, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đều tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất hơn. Phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, đề án gắn với thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Điển hình như mô hình “Camera an ninh” tại phường Hàm Tiến được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa,  công tác bảo vệ môi trường, phổ biến pháp luật, được MTTQ phường thường xuyên quan tâm và có nhiều tiến bộ đáng kể. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp được triển khai thường xuyên. Để đảm bảo đường làng ngõ xóm, cảnh quan từng hộ gia đình xanh –sạch- đẹp, các phường, xã thường xuyên phát động ra quân tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh, vận động mọi tầng lớp cùng tham gia, các hộ gia đình chấp hành qui định, qui trình thu gom rác của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận. Các đoàn thể phường, xã làm tốt công tác phát động, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ đó, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, trên địa bàn các phường, xã, các cơ sở thu gom phế liệu được chuyển ra ngoại thành, tiếp tục có kế hoạch thực hiện di chuyển các cơ sở cơ khí trong thời gian đến; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” (Tiến Lợi), “Cựu chiến binh – Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường không bao nilon”, “Tổ Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Tổ Cựu chiên binh bảo vệ môi trường”, “Gia đình“5 không, 3 sạch”…Những năm qua, nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết tổ chức hàng năm, các khu dân cư đều phát động các hộ gia đình thu gom trên 100 tấn rác thải; phát quang bụi rậm trên 700m2 diện tích đất trống và 500 mét dọc các tuyến đường đi; khơi thông hệ thống thoát nước trên 3000 mét và xây dựng 4 công trình đường hẻm bê xi măng, trị giá 620 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ phường, xã cũng đã phối hợp vận động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa – xã hội ở từng địa bàn dân cư. Theo đó trong 03 năm qua, các phường, xã đã vận động trên 5 tỉ đồng, để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng: đường bê tông xi măng, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa khu phố, thôn… Nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa được các phường, xã quan tâm đầu tư, như Trung tâm giáo dục cộng đồng, trang thiết bị dành cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao…

Từ kinh nghiệm những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong những năm tiếp theo. Theo đó, MTTQ hai cấp thành phố tăng cường các hoạt động giám sát quá trình triển khai và thực hiện đô thị văn minh, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực và huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các tiêu chí thành phố đô thị loại 2.

 

                                                                                                                                                                         

Mặt trận Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK