Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Mỗi cơ sở Hội làm một việc có ý nghĩa của Hội Nông dân xã Phong Phú

2.11.2018 - 16:8

Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở Hội, hội viên nông dân làm một việc có ý nghĩa” do tổ chức Hội Nông dân phát động. Hội Nông dân dân xã Phong Phú đã phối hợp với Công an tổ chức cho bà con nông dân thôn La Bá tiến hành đăng ký làm giấy Chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu, hộ tịch bằng cách hỗ trợ bà con nông dân như: viết hộ; hướng dẫn cách điền các biểu mẫu giấy kê khai đăng ký; giúp bà con đi phô tô các giấy tờ có liên quan…Có khoảng gần 90 người đến đăng ký, tuy nhiên chỉ có 70 trường hợp được đảm bảo hồ sơ theo quy định để giải quyết đăng ký.


Có thể nói, mô hình mỗi cơ sở Hội, hội viên làm một việc có ý nghĩa của Hội Nông dân xã Phong Phú mang lại nhiều ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ bà con nông dân những vùng cao không có điều kiện đi lại cũng như hỗ trợ về kê khai giấy tờ (vì đa phần bà con nơi đây hạn chế trình độ học vấn), giảm thiểu kinh phí và thời gian đi lại của bà con.

Đây là việc làm có ích cho xã hội, được bà con nông dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phong Phú. Trong thời gian tới Hội các cấp trong huyện sẽ nhân rộng trong hệ thống Hội nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung.

Mặc khác, còn mang lại ý nghĩa đó là, huy động được sức dân để tham gia vào phong trong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn, làm giao thông nông thôn” mà Đảng và Nhà nước đã phát động trong nhân dân.

Duy Tình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK