Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

2.11.2018 - 15:36

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. 


Mục đích của ngày hội là đánh giá và biểu dương kết quả 1 năm triển khai công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, ngày hội phải tổ chức đủ 3 nội dung; các hoạt động thiết thực tổ chức theo từng khu dân cư; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tổ chức theo quy mô cấp xã.

Một số hoạt động được tổ chức trước ngày hội như tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ mặt trận qua các thời kỳ; xây dựng, trao tặng nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng; tổ chức trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chính trang khu dân cư sạch đẹp…

Thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 01 đến ngày 18/11/2018. Đặc biệt trong nội dung phần lễ, có ôn lại truyền thống của Mặt trận Việt Nam qua 88 năm; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khen thưởng, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu; phát động nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK