Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Ủy ban Mặt trận huyện tổng kết 15 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2018)

2.11.2018 - 15:28

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng kết 15 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003- 2018). Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong những năm qua được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực.


Trong 15 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, toàn huyện có 66/66 khu dân cư tổ chức, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 2/3 khu dân cư tự tổ chức tốt 3 nội dung (Lễ gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội có các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi, tổ chức hội trại, “Bữa cơm đoàn kết; hoạt động thiết thực như tổ chức diễn đàn, đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân, tặng quà, học bổng, làm vệ sinh), 1/3 khu dân cư tự tổ chức phần Lễ và các hoạt động thiết thực, riêng phần Hội được tổ chức theo hình thức liên khu dân cư; được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi, phát huy thế mạnh của các tổ chức, cá nhân; đã trao 161 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng 3.000 suất quà/500 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo, người tàn tật, neo đơn; huy động 1.500 lượt người vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm 2,9km, cứng hóa đường 6.840m.

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” xuất hiện nhiều ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, các trò chơi dân gian được khơi dậy; góp phần xây dựng con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, giàu lòng nhân ái.

Tuy nhiên, chất lượng tổ chức ngày hội chưa đồng đều giữa các khu dân cư; nội dung tuyên truyền chưa sâu rộng, đa dạng và phong phú; điều kiện cơ sở vật chất có nơi còn thiếu thốn nen việc tổ chức ngày hội gặp nhiều khó khăn; chưa trinh thủ xã hội hóa các nguồn lực nên các hoạt động còn đơn điệu.

Do đó, về phía tỉnh cần sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức ngày hội để các xã, thị trấn chủ động về thời gian và nội dung; về phía huyện, cấp ủy cần quan tâm công tác chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện về kinh phí, sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để ngày hội thực sự hút đông đảo nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, tạo động lực thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK