Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Kết quả triển khai học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

1.11.2018 - 10:13

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chiều ngày 05/10/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); triển khai một số nội dung cơ bản của các Kế hoạch của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).


Tham dự hội nghị có 191 đại biểu tham dự gồm: Phó các Ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch các Hội quần chúng huyện (là đảng viên); Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Sau lớp quán triệt, triển khai ở huyện 32 cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt các Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 2.710 cán bộ, đảng viên, trong đó số đảng viên tham dự là 2.040, đạt tỷ lệ 96%.

Nhằm cụ thể hóa 02 Chương trình hành động của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng các Kế hoạch thực hiện về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đến nay, có 13 đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và 20 Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; nội dung kế hoạch khá phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên đều thể hiện tinh thần, ý thức học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, nắm vững những nội dung cơ bản, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, từ đó nâng cao quyết tâm, có kế hoạch, biện pháp thiết thực, cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phạm Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK