Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 – 2027

2.11.2018 - 8:52

UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 4377/KH-UBND thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 – 2027”


Nguồn Internet

Đề án nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến công tác phụ nữ; nâng cao kiến thức, kỹ năng phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội.

Đề án xác định trong giai đoạn 2018 – 2022 toàn tỉnh có 187.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Có 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. Có ít nhất 600 phụ nữ được tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Có 72.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có ý kiến bảo vệ kịp thời khi có các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh. Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên được duy trì và nhân rộng.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Đề án phải phù hợp tình hình thực tế của địa phương, dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm. Các hoạt động triển khai Đề án phải gắn với nhu cầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt các vấn đề. Đề án được triển khai trong 10 năm, từ năm 2017 – 2027./.

Thuy Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK