Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10/2018

30.10.2018 - 8:18

       


Thứ hai,

ngày 01

* Sáng:

- Lãnh đạo Ban họp với các phòng chuyên môn để triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Giao ban công tác tháng 10/2018.

Thứ ba,

ngày 02

* Sáng:

- Tập thể lãnh đạo Ban họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý III/2018.

- 8 giờ 00 phút: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của Tư lệnh Quân khu về tổ chức xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của BCHQS cơ quan tự vệ và tổ chức cơ sở.

* Chiều: Tập thể lãnh đạo Ban họp Đoàn Kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Thứ tư,

ngày 03

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Đương Thành làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Thứ năm,

ngày 04

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự họp giao ban nội chính quý III/2018.

* Chiều:

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh quý III/2018.

- Họp Chi bộ tháng 9/2018.

Thứ sáu,

ngày 05

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp bàn quy định về sử dụng xe, quản lý tài chính, văn thư lưu trữ.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp giao ban khối Đảng quý III/2018.

Thứ hai,

ngày 08

* Chiều: Họp Thường trực Khối thi đua 6.

Thứ ba,

ngày 09

* Chiều:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Hội nghị trực tuyến với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ tư,

ngày 10

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ  thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Thứ năm, sáu;

ngày 11, 12

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

Thứ sáu,

ngày 12

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Đoàn giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Thứ hai,

ngày 15

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp giao ban công tác dân vận quý III/2018.

Thứ ba,

ngày 16

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kết quả công tác biên phòng 9 tháng đầu năm 2018.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.

Thứ tư

ngày 17

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ năm,

ngày 18

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban chủ trì họp Khối thi đua 6 rà soát công tác chuẩn bị hoạt động của Khối Thi đua.

Thứ bảy,

ngày 20

Lãnh đạo Ban, toàn thể CBCC dự hoạt động Khối thi đua 6 của tỉnh.

Thứ ba,

ngày 23

* Chiều: Giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Thứ tư,

ngày 24

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, 29, 30 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, sáu;

ngày 25, 26

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ hai,

ngày 29

* Chiều: Giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Thứ ba,

ngày 30

Lãnh đạo Ban dự kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh.

Thứ tư,

ngày 31

* Sáng: Giám sát  tập thể lãnh đạo Sở TN&MT việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

* Chiều: Giám sát tập thể lãnh đạo Đài PTTH Bình Thuận việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK